Outdoor Leader Pyhäjärviseutu

Pyörähdä pyhiinvaellusreiteillä – kulje kulttuurimaisemassa -tapahtuma Säkylässä 13.5. klo 10-12.30

Pyhiinvaelluskausi avataan taas lauantaina 13.5.2023 Turun tuomiokirkossa klo 10 alkaen. Kirkossa pidetään pyhiinvaelluskauden 2023 ja pyhiinvaeltajien siunaus, jonka jälkeen lähdetään vaeltamaan eri reiteille sekä kävellen että pyöräillen.

 

Säkylässä järjestetään samaan aikaan oma pyöräilytapahtuma teeman mukaisesti. 

Reitti kulkee Säkylän vanhan kirkon paikalta Kuninkaanlähteen kautta aina Kirkkokarille saakka. 

Mukana voi polkea koko matkan tai tulla mukaan itselle sopivassa reittikohteessa. 

Mukana tapahtumaa järjestämässä ovat Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys, Säkylä – Köyliön  seurakunta, Ristolan alueen kylätoimikunta sekä Leader Satasillan Outdoor hanke.

Tapahtumaan tulee ilmoittautua Kirkkokarin tarjoilun takia, kiitos!

Ilmoittaumislinkki tässä

Luontomatkailuun liittyvä harrastaminen ja yritystoiminta on yleisesti nousussa kaikkialla maailmassa. Metsien, järvien, jokien sekä kaikenlainen luonnon tuottama hyvinvointi kiinnostaa laajasti niin yksittäisiä kulkijoita, perheitä kuin työpaikka- ja harrasteryhmiä. Nykyään luontokasvatus kuuluu päiväkotien ja koulujen opetus/kasvatussuunnitelmiin. Parhaimpia tapoja saada henkilökohtaisesti luontokokemuksia, on lähteä niihin kohteisiin, joissa on luotu kävijälle hyvä infrastruktuuri kaikenlaisiin luontoelämyksiin ja luontoliikkumiseen. Näitä kohteita ovat erityisesti kansallispuistot, monimuotoiset retkeilyreitistöt sekä erilaiset lähialueiden luontopolut ja ulkoilualueet.

Luonto parantaa, luonto opettaa ja luonto kehittää – näin meille kerrotaan lähes päivittäin luonnon vaikutuksista ihmisen elämään. Näitä arvoja pitää siis yrittää yhä edistää ja pyrkiä tuomaan esiin kiinnostavia luontokohteita sekä niiden hyviä ja turvallisia palveluita. Lähimatkailussa halutaan korostaa sitä, että oman asuinpiirin läheinen luonto, kulttuuriympäristö ja maisemallisesti arvokkaat kohteet voivat luoda virkistystä ilman, että täytyy matkustaa tunteja tai vuorokausia pois omalta kotiseudultaan. Ilmastomuutoksen tuomat haasteet tukevat myös lähimatkailun nostamista arvoonsa. Kaupunkilaisten ja ympäröivän maaseudun keskinäistä suhdetta voidaan parantaa kehittämällä retkeilyreitistöjen palveluita, saavutettavuutta ja tunnettuutta. Samalla voidaan luoda myös uusia elinkeinollisia mahdollisuuksia erilaisten luontoon pohjaavien asiakaspalveluiden muodossa.

Idea kansainväliseen reitistöjen kehittämishankkeeseen on tullut alun perin Ruotsista Leader Sjuhärad-yhdistykseltä. Ruotsissa on koettu, että erilaisten maaseudun retkeilyreitistöjen, historiallisten reittien ja monien ulkoilualueiden toimintojen kehittämistyötä tarvitaan, mutta aivan uusia keinoja ja tapoja kehittämistyöhön on olemassa melko vähän tai kaikista keinoista ei ole laajempaa tietoa.

Tässä  kansainvälisessä reitistöhankkeessa tullaan jakamaan tietoja ja hyviä käytäntöjä osallistujien kesken.

Ulkoilureitti esite on valmistunut!

Pyhäjärviseudun kunnissa Eurassa ja Säkylässä on nykyisin runsaasti ulkoilureittejä (kävely-, pyöräily- ja retkeilyreitit), joiden taso, saavutettavuus sekä viestintä vaihtelevat niiden vastuutahosta riippuen. Vuosien 2021-2022 aikana toteutetun Pyhäjärviseudun kehittämishankkeen avulla koottiin seudun keskeisimmät reitit ja kohteet.

Kuntien yhteisen hankkeen avulla laadittiin lisäksi sähköinen ulkoilureittiesite keskeisimmistä Pyhäjärviseudun ulkoilureiteistä (mm. kävely-, pyöräily-, juoksu-, maastopyöräily-, vaellus- ja hiihtoreitit) eri käyttäjäryhmät huomioiden.

Ulkoilureittiesite löytyy täältä

 

metsässä infotaulu ja mies

Tiistaina 1. helmikuuta klo 9–12 pidettiin webinaari pyhiinvaelluksesta, historiallisista retkeilyreiteistä sekä kulttuuri- ja kylämatkailusta.

Tallenteet webinaarista löytyvät täältä

 

 

 

 

 

Yhteistyön lisääminen eri reitistöjen ja niiden taustaorganisaatioiden kesken.

Yhteisen tiedon jakaminen

meloja
luontopolku-kyltti

Reitistöjen turvallisuuden kehittäminen.

Osaavan palveluverkoston tukeminen /kokoaminen. Yhteiset tapaamiset sekä toiminnan kehittämisen ideat ja yhteistyö.

Luonnossa liikkujan ohjetaulu laavuille tai reiteille

Retkivinkkejä Pyhäjärviseudulla

Pyörällä

Harjureitti

Retkeily

Mikäli  suunnittelet reittejä, polkuja,  ulkoilupaikkoja tai tarvitset hankeneuvontaa sen rahoittamiseksi, ota yhteyttä