Kiertotalous haltuun, KiHauS

Kiertotalous haltuun! - Seudun yritykset ja yhdistykset (KiHauS)

Kiertotalous pitää materiaalit ja muut resurssit mahdollisimman pitkään käytössä. Uudelleenkäyttö, kierrättäminen, korjaaminen, lainaaminen, turhan kulutuksen vähentäminen tai yhteiskäyttö ovat kaikki kiertotalousajattelun mukaista toimintaa. Kiertotalous on järkevää niin taloudellisesti kuin ekologisesti!

Kiertotalous Haltuun! – Seudun yrittäjät ja yhdistykset-hankkeessa halutaan edistää siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta Euran, Eurajoen ja Säkylän alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti mikroyritykset ja yhdistykset.

Kyseessä on kehittämishanke, jossa siirtymistä kiertotalouteen ja kiertotalousosaamista lisätään muun muassa vahvistamalla toimijoiden välistä yhteistyötä, järjestämällä koulutustilaisuuksia ja kiertotalouskokeiluita, sekä tutustumalla käytännön esimerkkeihin. Hankkeessa pyritään myös ohjaamaan alueen asukkaita kestävään kuluttamiseen ja tuetaan asennemuutosta kohti hiilineutraalia kiertotaloutta erityisesti yhdistysten kautta. Myös viestinnällä on hankkeessa iso merkitys ja tavoitteena onkin aktiivinen ja avoin viestintätyö tiedon jakamiseksi kiertotaloudesta ja kestävän kehityksen teemoista sekä tietenkin hankkeen tuloksista.

Kiertotalous haltuun! -hankkeessa:
– välitämme tietoa ja kokemuksia
– kannustamme kokeiluun
– luomme verkostoja
– järjestämme tapahtumia

Onko sinun yritykselläsi tai yhdistykselläsi kiertotalouteen liittyvä idea tai ajatus, jota haluaisit edistää tai kokeilla? Etsitkö kumppaneita omalle toiminnallesi? Tarvitsetko lisätietoa kiertotalouden edistämisessä?
Haluatko kertoa mitä jo kiertotalouden eteen teette?

Ota yhteyttä, pohditaan yhdessä, miten edistää asiaasi.
Sari Granni
hankekoordinaattori
Kiertotalous haltuun! – Seudun yritykset ja yhdistykset (KiHauS)
Leader Satasilta ry
puh. 044 238 8213
sari.granni@satasilta.fi

Ota seurantaan myös KiHauS-hankkeen oma Facebook-sivu

Agenda 2030

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 on toimintaohjelma, joka ohjaa maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. 

Suomen hallituksen Agenda2030 -toimeenpanotyötä ohjaa kansallinen toimeenpanosuunnitelma.  Se on hallituksen laatima asiakirja, joka annetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnan käsiteltäväksi. Pääministeri Sipilän hallitus laati ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman vuonna 2017 ja pääministeri Marinin hallitus päivitetyn toimintasuunnitelman vuonna 2020.

Tutustu valtioneuvoston kestävän kehityksen sivustoon.

Kiertotalous on kaikkien asia