Yritystukien on  täytettävä lainsäädännön mukaiset kriteerit sekä tuettava tuettava Leader Satasillan strategian yhtä painopistettä:

 

  • Kehittyvä ja vireä elinkeinoelämä
  • Uudistuvat ja aktiiviset yhteisöt
  • Arvokas ja kestävä ympäristö                   

 

Lisäksi pakollisia kriteerejä ovat:

  1. Hanke perustuu alueen tai yrityksen tarpeisiin ja sen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Leader Satasillan alueelle 
  2. Tuen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäistä kilpailua tai sillä on vähäisiä markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia
  3. Hankkeen on oltava realistinen ja toteuttamiskelpoinen (ajantasainen liiketoiminta- sekä rahoitussuunnitelma)
  4. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke (osaaminen, ammattitaito ja taloustilanne)

Kaikki hankehakemukset pisteytetään, katso pisteytyskriteerit

Hallitus voi tehdä ohjelmakauden aikana rahoituslinjauksia, joilla suljetaan pois esim. tiettyjä toimialoja tai hakijoita. Rahoituslinjauksilla voidaan myös päättää poikkeavasta tukiprosentista tai kohdistaa rahoitusta erityisesti jollekin tietylle toimialalle, hakijalle tai hanketyypille. Hallitus voi ohjelmakauden aikana päättää myös jonkin asian rahoittamisen lopettamisesta kokonaan.

Referenssit