Yhdistys -Leader

Yhdistys-Leader rahoitustuki on päättynyt.

Ne yhdistykset, jotka ovat saaneet tukipäätöksen, voivat hakea päätöksen mukaisesti tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Tavoitteena on käynnistää kylille ja yhdistyksille uutta toimintaa ja saada kyläläiset, erilaiset yhdistykset sekä nuoret mukaan kehittämistyöhön ja hankkeisiin. Rahoitus mahdollistaa uuden toiminnan ja pienten projektien toteuttamisen.

Leader Pyhäjärviseutu myöntää tukea rajoitetusti vuoden 2021 ja 2022 aikana. Hakija voi hakea tukea kerran vuodessa. Tuen myöntäminen edellyttää, että yhdistys on Leader Pyhäjärviseutu ry:n jäsen. Päätöksestä ei voi valittaa.

Tukea voi saada 80 % hyväksyttävistä kustannuksista mutta kuitenkin enintään 500 euroa. Omaa rahoitusta tarvitaan siis aina vähintään 20 % kokonaiskustannuksista.

Tuki on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.

Hakija raportoi projektista ja tuen käytöstä raporttilomakkeelta ja mahdollisilla kuvilla. Raportti on edellytys maksun saamiseksi. Projektista tulee raportoida kolmen (3) kuukauden sisällä päätöksen päivämäärästä.

auringonkukkia

Tuen haku on jatkuva. Hakemus täytetään kotisivuillamme ja esitetään kustannusarvio/hintaselvitys.

Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan. Tukea ei myöskään myönnetä takautuvasti, ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin toimiin. 

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle aina käsitellyn kokouksen jälkeen viimeistään viikon kuluessa sähköpostilla. Kokous pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (pois lukien heinäkuu). 

Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen hakijan ilmoittamalle tilille.

Olethan ennen hakemuksen täyttämistä yhteydessä Rauni Haloseen