Kasvava, kestävä ja kehittyvä Leader Satasilta 2023-2027

Paikallisen kehittämisen strategia

Ohjelmakauteen 2023–2027 Leader Satasilta lähtee uudistuneena, rohkeasti tulevaisuuteen ja alueen yhteistyöhön katsoen, mutta samalla vanhoista ohjelmakausista oppia ottaen ja saavutettuja tuloksia hyödyntäen. Hankkeissa kannustetaan rohkeasti kokeilemaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, hyödyntämään aiempaa enemmän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä kehittämään alueelle uusia palvelumalleja, jotka eivät kuormita arvokasta ympäristöä.