Kiinnostaako kiertotalous – tule mukaan KiHauS -hankkeeseen!

Leader Satasillan hallinnoimana on elokuussa aloittanut uusi kiertotalouteen keskittyvä hanke, Kiertotalous haltuun! – Seudun yritykset ja yhdistykset (KiHauS). Hankkeen päätarkoitus on edistää kiertotalouden mukaista toimintaa Euran, Eurajoen ja Säkylän alueella. Kohderyhmänä hankkeessa ovat yhdistykset ja mikroyritykset. Luvassa on kiertotalouteen liittyviä tapahtumia, tietoa ja esimerkkejä kiertotaloudesta, ja verkostoitumismahdollisuuksia muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Hankkeessa kannustetaan kokeiluihin ja uusien toimintamallien testaamiseen. Kokeilut ja teot voivat olla pieniä, tärkeintä on pohtia, mitä asioita kiertotalouden eteen voisi helpostikin tehdä. 

Hankkeen vetäjänä toimii Sari Granni, jolle voi välittää ideoita, vinkkejä ja toiveita kiertotalousaiheista ja -tapahtumista, joita hankkeessa voitaisiin toteuttaa, yhdessä alueen toimijoiden kanssa. ”Monet yritykset jo tekevät paljon kiertotalouden eteen, näitä esimerkkejä haluamme myös tuoda hankkeessa esille”, Granni kertoo, ja toivoo runsaasti kohtaamisia hankkeen aikana. Hanke aloitetaan kiertotalousbarometrillä, eli kysymällä yrityksiltä ja yhdistyksiltä tietoa siitä, miten kiertotalous jo näkyy heidän toiminnassaan, ja millaista tietoa ja apua kaivataan asian edistämiseksi.

Lisätietoa löytyy hankkeen verkkosivulta. Ota seurantaan myös hankkeen oma Facebook-sivu, jossa ilmoitetaan tulevista tapahtumista, sekä nostetaan esille alueen kiertotalousesimerkkej