Kunniamaininta: Satakunnan Leader-ryhmät edistävät sydänterveyttä

Satakunnan Leader-ryhmät ovat olleet mukana rahoittamassa useita hyvinvointia parantavia hankkeita, joilla on ollut positiivisia vaikutuksia sydänterveyteen. Satakunnan sydänpiiri myönsi yhteistyölle ja Leader-ryhmien panokselle kunniamaininnan.

 

Satakunnan sydänpiiri on ollut ahkera hanketoimija viime ohjelmakaudella. Käynnissä on ollut kaikkiaan viisi hanketta, joilla on edistetty alueen hyvinvointia ja elinvoimaa. Painepuntari (2016-2017) -hankkeessa parannettiin maaseudulla asuvien mahdollisuuksia verenpaineen omaseurantaan ja sen hoitoon, Messiin (2019-2020) ja Sydänturvallinen Satakunta (2020-2023) -hankkeissa vahvistettiin väestön maallikkoelvytystaitoja, Kiertävä Sydänneuvola (2021-2022) -hankkeessa ennaltaehkäistiin sydänsairauksia ja vahvistettiin kansalaisten omahoitoa sekä Meidän kylä – sanoin kuvattu taiteen ja kulttuurin keinoin -hankkeessa (2022-2023) kyläyhdistysten kulttuurihyvinvointia.

Nyt Satakunnan Leader-ryhmät (Karhuseutu, Ravakka, Pohjois-Satakunta, Satasilta ja Joutsenten reitti) on palkittu Sydänterveyden edistämisen alueellisella kunniamaininnalla. Kunniamaininnan myönsi Suomen Sydänliitto, Satakunnan sydänpiirin esityksestä.

– Leader-ryhmien henkilökunta on ollut hanketoimijoiden apuna ja tukena innostaen ja kannustaen toimijoita ystävällisellä otteella. Leader-ryhmät ovat mahdollistaneet eri hankkeiden myötä Satakuntaan monipuolisen kattauksen niin asukkaiden hyvinvointia tukevaa kehittämistoimintaa kuin myös investointeja. Ilmassa on ollut onnistumisen iloa ja yhdessä tekemistä, joilla on myös positiivisia vaikutuksia sydänterveyteen. Tämä, jos mikä on erityisen kiitoksen arvoinen, Satakunnan sydänpiirin toiminnanjohtaja Susanna Lehtimäki sanoo.

 

Elina Haavisto ja Pertti Susi Satasillasta, Nina Willman Karhuseudusta, Annika Eklöf Joutsenten reitiltä ja Päivi Hietapakka Pohjois-Satakunnasta ottivat vastaan Satakunnan Leader-ryhmille myönnetyn kunniamaininnan.

 

Yhteistyö lisääntyy hyvinvointihankkeissa

 

Päättynyt ohjelmakausi oli Satakunnan Leader-ryhmien osalta menestys. Maaseudun kehittämistä tuettiin Satakunnassa kaikkiaan yli 30 miljoonalla eurolla ja hankkeita toteutettiin yhteensä noin 1350 kappaletta. Näiden hankkeiden joukossa on toteutettu lähes 300 hyvinvointia edistävää hanketta.

– Leader-toiminnassa julkiset ja yksityiset tahot toimivat yhteistyössä saman päämäärän eteen, tasavertaisessa kumppanuudessa. Paikallisille ihmisille annetaan valtaa, vastuuta ja välineitä oman alueensa kehittämiseen. Näin toiminta pysyy myös kustannustehokkaana ja sitouttaa mukaan paljon talkoo- ja vapaaehtoistyötä, Susanna Lehtimäki perustelee kunniamainintaa.

 

Kunniamaininta luovutettiin Toukarin tilalla, jossa tarjolla oli kakkukahvit.

 

Satakunnan sydänpiirin hankkeissakin on ollut mukana lukuisa joukko paikallisia sydänyhdistyksiä ja muita paikallisyhdistyksiä ja toimijoita.

– Hankkeet ovat tarjonneet yhdistyksille uudenlaista tekemistä ja lisännyt yhdistysten yhteistyötä ja elinvoimaa alueella. Lisäksi sydänyhdistykset osallistuivat teemahankkeisiin ja hankkivat rahoituksen turvin alueelle sydäniskureita, Lehtimäki kertoo.

Sydänterveyden edistämisen alueellisen kunniamaininnan tarkoituksena on huomioida ja kiittää sydänjärjestöjen ulkopuolisia toimijoita alue- ja paikallistasolla. Palkitsemisella halutaan nostaa esiin erilaisia toimijoita sydänterveyden edistämisen laajalla toimintakentällä. Palkinnon ovat aiemmin Satakunnassa saaneet mm. Satakunnan Yhteisökeskus (2022), Luvian apteekki (2021), Combilanssi-toiminta (2020), Nortamon perhekeskus (2019), Kari Hietala (2018) ja Porin Palveluliikelaitos (2017).