Uusi ohjelmakausi alkaa ensi keväänä

Ajankohtaista ja tärkeää infoa kaikille hanketoimijoille ja hankerahoitusta suunnitteleville. Lukemalla alla olevan, tiedät missä mennään nyt. Lisätietoja päivitämme asioista heti, kun niitä itsekin saamme.

Ohjelmakausi päättyy 31.12.2022 eikä rahoitushakemuksia voi enää jättää Hyrrä-palvelussa

Leader Pyhäjärviseudun rahoituskiintiö myönnettiin kokonaisuudessaan hankkeisiin jo aiemmin tänä vuonna. Koska rahat on jaettu, uusia rahoitushakemuksia ei voi jättää Hyrrään tai niihin joudutaan tekemään hylkäävät päätökset. Koska myös Hyrrä uudistuu ohjelmakaudelle 2023-2027, ei uusia hakemuksia voi vielä jättää. Eli uusia hankkeita ei tällä hetkellä saa vireille! Nykyisten hankkeiden maksatusten haku ja käynnissä olevien hankkeiden muutoshakemukset Hyrrässä kuitenkin onnistuvat entiseen tapaan.

Seurantatietojen jättäminen tammikuussa 2023

Vuoden alkuun osuu totutusti käynnissä olevien hankkeiden (muut kuin yritystuet) seurantatietojen jättäminen Hyrrässä. Määräaika seurantatietojen jättämiselle on 31.1.2023.  Kaikissa yritystuissa seurantatiedot jätetään vasta loppumaksun yhteydessä.

Uusi ohjelmakausi 2023-2027

Kaikkien Leader-ryhmien uudet paikalliset kehittämisstrategiat allekirjoitetaan Säätytalolla 10.2.2023. Leader-rahoitusta yrityksille ja yhteisöille meillä on jaettavissa alustavien tietojen mukaan taas keväästä tai alkukesästä 2023 alkaen. Uudella kaudella rahoitusta haetaan ainoastaan sähköisesti uuden Hyrrän kautta. Yritysten ja yhdistysten onkin hyvä hoitaa kuntoon Suomi.fi-valtuusasiat, jotta järjestelmän käyttö onnistuu kaikkien allekirjoitusoikeudellisten osalta mutkattomasti.

Kunhan aikataulut paremmin selviävät, tiedotamme niistä aktiivisesti sekä verkkosivuillamme että sosiaalisen median kanavissa. Viestintäkanaviin tulee tietoa myös uuden ohjelmakauden rahoitusvälineistä ja -muodoista. Eli vaikkei rahoitushakemuksia voi vielä jättää, voi hankkeita silti ideoida ja valmistella tulevaa rahoituskautta varten. Neuvomme mielellämme jo suunnitteluvaiheessa!

Mitä tiedetään jo nyt uusista työkaluista?

Yhdistysten investoinnit ja kehittämishankkeet tulevat valikoimaan jatkossakin. Painotusta on lisätty ympäristö-näkökulmiin ja yhteistyön kasvattamiseen. Myös yritysryhmähankkeita voidaan tulevalla kaudella toteuttaa melko samoin säännöin.

Uudella rahoituskaudella tuetaan yritysten kehittämistä ja kokeiluja uudenlaisilla tukimuodoilla. Ohessa kurkistus siihen, mitä tiedetään tukimuodoista nyt:

  • Yrittäjyyskokeiluun voidaan myöntää 2.500 € tuki. Kokeilun tekijällä ei tarvitse olla vielä Y-tunnusta.
  • Maatalouden kokeilutukea voidaan myöntää 2.500 €–7.500 € tapauskohtaista tukea. Tukea voidaan myöntää kokeiluihin, joihin ei varsinaisia maatalouden tukia myönnetä. Tukea on mahdollista käyttää asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä muihin kokeilun aiheuttamiin kuluihin.
  • Tukea voi saada myös uuden yritystoiminnan suunnitteluvaiheeseen 1.000 €. Suunnitteluvaiheen jälkeen esim. tuen hakemisen tai liiketoimintasuunnitelman valmistelua voidaan edistää 2.000 € tuella.
  • Lisäksi Leader-ryhmien on mahdollista tukea osa-aikaisen tai kokoaikaisen yrittämisen käynnistämistä. Tukea osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen voi saada 5.000 € ja kokoaikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen 7.500 €. Tukea voi hakea kerran ohjelmakaudessa.
  • Leader-ryhmät voivat myös edistää jo vakiintunutta osa-aikaista tai päätoimista yritystoimintaa 3.000 € tuella enintään kaksi kertaa rahoituskauden aikana.
  • Omistajanvaihdoksen valmisteluun on haettavissa 5.000 € tuki, kun ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla. Tuki voidaan myöntää ilman Y-tunnusta ja se myönnetään ostajalle.

Investointien osalta Leader-ryhmät voivat jatkossa tukea aineellisia ja aineettomia investointeja alueensa pääsääntöisesti max. 5 henkilöä työllistäville mikroyrityksille. Uutena rajana on enintään 100 000 euron kustannusarvio hankkeelle. Tukiprosentteja ei ole vielä tiedossa.