Hanketoteuttajalle

Kun hakemukselle on tehty sähköinen tukipäätös Hyrrässä, tulee siitä ilmoitus vastuuhenkilön ja mahdollisen yhteyshenkilön sähköpostiin. 

Lue huolella hankkeesi tukipäätös sekä sen rahoitusehdot!

Leader-ryhmä järjestää mielellään hanketoteuttajille aloituspalaverin, jossa käydään hankekohtaisesti läpi hankkeen toteuttaminen vaiheittain läpi: hankeviestintä, hintatasonselvitys, maksuhakemus ja raportointi sekä tarkastukset. Voit aina olla meihin yhteydessä, jos jokin askarruttaa!

Kiperin laavu

Mitä erityisesti tukipäätökseltä huomioida?

Kiinnitä huomiota, mikä on hankkeelle myönnetty kokonaissumma ja tukiprosentti.

  • Tarkista hankkeen vireilletulopäivä ja toteutusaika.
  • Lue päätöksen erityisehdot, joissa voi olla esim. rajauksia hankesuunnitelman tukikelpoisiin toimenpiteisiin tai menettelytapaohjeita esimerkiksi viestinnästä (vaatimus logojen käytöstä).
  • Toimita Leader-ryhmään hanketta toteuttavien henkilöiden yhteystiedot elleivät ne ole samat kuin hankehakemuksessa.
  • Tarkista talkoiden osuus omarahoituksesta ja varaudu täyttämään talkootyölomake (3322L).
  • Toimita kopio rahoituspäätöksestä ja ohjeista kirjanpidosta vastaavalle henkilölle.

 

Tee maksuhakemus ja saat rahat

Maksuhakemus tehdään sähköisesti Hyrrässä. Maksuun voi hakea ainoastaan myönnettyä tukimäärää. Hankkeen kaikkien kulujen on synnyttävä, ja ne on myös maksettava hankkeen toteutusaikana. Hankkeelle myönnettyä tukea haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella eli tuki maksetaan aina jälkikäteen.

Liitä hakemukseesi selvitys hankkeen toteutumisesta ajanjaksolta, jolta haet maksua. Hankkeelle tukipäätöksessä hyväksytty kustannusmalli määrittää sen, mitä selvityksiä ja tilinpitoasiakirjoja maksuhakemukseen pitää liittää. Neuvomme sinua mielellämme!

Hankkeiden maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Hanketuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Satakunnan ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen ja tekee maksatuspäätöksen. Tuki maksetaan hakijalle useimmiten kahdessa erässä. Hankkeen kuntarahaosuuden maksaa Leader-ryhmä ja EU:n sekä valtion osuuden Ruokavirasto.

Tarkastukset

Koska hankkeet saavat julkista tukea, niitä voidaan myös tarkastaa viranomaisten toimesta. Ruokavirasto tekee hanketarkastuksia satunnaisotannan perusteella maksuhakemusten yhteydessä. Tarkastuksiin varautuu parhaiten pitämällä paperit järjestyksessä ja tekemällä niitä asioita, jotka hankesuunnitelmassa on hyväksytty.