Kipinää, tuloksia ja ratkaisuja paikallisyhteisöille!

🌟 Miksi YhdistysKIITURI?

Satasillan alue on tunnettu vahvasta yhteisöllisyydestään ja rikkaasta sosiaalisesta pääomastaan. Alueemme yhdistykset ovat olleet perinteisesti aktiivisia ja ovat muodostaneet yhteisön selkärangan. Kuitenkin, kuten monissa paikoissa, kohtaamme mekin yhdistystoiminnassa haasteita. Väestön ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia yhdistystoiminnan dynamiikkaan. Nuorten sitouttaminen ja osallistuminen ovat avainasemassa, jotta voimme varmistaa yhteisömme elinvoimaisuuden tulevaisuudessa. YhdistysKIITURI on vastaus näihin haasteisiin. Se on hanke, joka pyrkii paitsi tunnistamaan ja ratkaisemaan näitä haasteita, myös vahvistamaan yhteisömme yhteistyötä ja innovaatioita.

Lähde sinäkin etsimään uutta kipinää, luomaan tuloksia ja kehittämään ratkaisuja!

Ihmisiä istuu kylätalon pöydissä
Kyläyhdistykset tekevät yhteistyötä myös yli kuntarajojen.

🚀 Mitä tarjoamme?

YhdistysKIITURI on enemmän kuin vain hanke; se on silta yhdistysten ja nuorten välillä. Se on yhdistyksille mahdollisuus uudistua, kasvaa ja kehittyä. Se on avain aktiivisempaan, yhteistyöhön perustuvaan ja nuoria osallistavaan yhdistystoimintaan. Samalla korostamme turvallisuuden merkitystä ja varaudumme tulevaisuuden haasteisiin.
 
  • Aktiivista Yhdistystoimintaa: Autamme yhdistyksiä kehittämään toimintaansa turvallisesti ja vastuullisesti. Haluamme kuulla yhdistysten tarinoita ja auttaa yhdistyksiä viestimään niistä muillekin. Kehitämme toimintamalleja ja luomme uusia käytäntöjä.
  • Yhteistyön Voima: Lisäämme yhteisöjen välistä yhteistyötä ja luomme uusia mahdollisuuksia. Yhteistyö on enemmän kuin resurssien jakamista; se on mahdollisuus oppia, kasvaa ja saavuttaa enemmän yhdessä. 
  • Nuorten Voima: Erityinen painopiste on nuorten sitouttamisessa. Heidän ideansa ja energia ovat tulevaisuutemme. Hankkeessa kehitämme Nuoriso Leader -rahoitusta ja perustamme Satasillan oman nuorisotyöryhmän. Tavoitteena on saada nuoret aktiivisesti vaikuttamaan oman elinympäristönsä kehittämiseen ja toimintaan.
  • Turvallisuus Ennen Kaikkea: Kaikessa toiminnassamme korostamme turvallisuutta. Järjestämme koulutuksia ja työpajoja turvallisuudesta ja varautumisesta, jotta yhdistyksemme voivat toimia turvallisesti ja varautua mahdollisiin haasteisiin.
Ihmiset juttelevat pöydissä.
YhdistysKIITURI-hanke alkoi Yhdistysideat kiitoon! -kiertueella. Ensimmäinen pysäkki oli Kepolan olohuoneella.

📅 Tulevat tapahtumat ja toimenpiteet

Mies saunan edustalla
Samuli Vahteristo toimii aktiivisesti Kankaanpään kyläyhdistyksessä.

YhdistysKIITURI ei ole vain sanoja paperilla. Se on konkreettisia toimenpiteitä, tapahtumia ja koulutuksia, jotka tuovat yhteisömme yhteen ja vievät meitä eteenpäin. Olemme sitoutuneet luomaan merkityksellisiä kokemuksia, jotka vahvistavat yhteisömme yhteistyötä, osaamista ja turvallisuutta.

  • Kyselyt yhdistyksille ja nuorille: Haluamme kuulla teiltä! Minkälaisia haasteita kohtaatte? Minkälaista tukea tarvitsette? Onko yhdistyksessänne tarvetta osaamisen kehittämiselle? Teidän äänenne ohjaa toimintaamme.

Olemme luoneet kyselyn, johon vastaamalla pääset vaikuttamaan hankkeen tapahtumiin ja toimenpiteisiin.

Kyselyyn!

  • Koulutukset ja työpajat: Tarjoamme monipuolisia koulutuksia, jotka kattavat kaikenlaista yhdistystoiminnan kehittämisestä ja viestinnästä turvallisuuskoulutuksiin. Lisäksi olemme mielellämme mukana yhdistysten omissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
  • Opintomatkat: Tutustumme parhaisiin käytäntöihin ja rahoitettuihin Leader-hankkeisiin kotimaassa ja ulkomailla. Otamme oppia muilta ja tuomme parhaat ideat yhteisöömme.
  • Turvallisuus- ja varautumistyöpajat: Korostamme turvallisuuden merkitystä. Järjestämme työpajoja, joissa käsitellään turvallisuusasioita ja opetamme, kuinka varautua erilaisiin tilanteisiin. Voimme olla mukana myös kylien turvallisuussuunnitelmien laatimisessa.
  • Yhteistyö paikallisen median kanssa: Haluamme, että toimintamme näkyy ja kuuluu. Teemme tiivistä yhteistyötä median kanssa ja tuomme yhteisömme tarinat esille.
Ihmisiä keskellä tsekkiläistä maaseutua.
Opintoretkillä pääsee tutustumaan rahoitettuihin Leader-hankkeisiin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

🚀yhdistyksen nykytila ja tulevaisuus

luontopolku metsässä

Yhdistyksen nykytilan ymmärtäminen on avainasemassa sen tulevaisuuden suunnittelussa. Analysoimalla yhdistyksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia voidaan rakentaa selkeä kuva siitä, missä yhdistys on nyt ja mihin suuntaan se haluaa mennä. Tämä analyysi auttaa yhdistystä tunnistamaan ne alueet, joita on mahdollisuus parantaa, sekä ne mahdollisuudet, joita voi hyödyntää. Tulevaisuuden suunnittelu perustuu näihin oivalluksiin. Se on prosessi, jossa asetetaan konkreettisia tavoitteita, suunnitellaan toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi ja varmistetaan, että yhdistyksessä on resurssit ja strategiat niiden toteuttamiseksi. Yhdessä, nykytilan analyysin ja tulevaisuuden suunnittelun avulla, on mahdollista varmistaa yhdistyksen kestävä ja menestyksekäs tulevaisuus.

🤝 Liity mukaan!

Haluatko olla osa tätä upeaa hanketta? Haluatko nähdä yhdistyksesi kehittyvän ja kukostavan? Ota yhteyttä ja liity mukaan YhdistysKIITURIin!

 

Yhteystiedot:

Katri Mäenpää, hankekoordinaattori

044 973 3416

katri.maenpaa@satasilta.fi