Miten syntyi Säkylänharju ja Virttaankangas jääkauden pyörteissä, luento 30.3. klo 18

Harjureitti on parhaiten tunnettu retkeilyreiteistään ja ympärivuotisista ulkoilumahdollisuuksistaan. Harjureitin lähialueen luonto on monimuotoista ja pitää sisällään myös monia harvinaisuuksia, niin eläimiä kuin kasveja. Mutta kaiken taustalla ja lähteenä on myös alueen erikoinen harjuluonto. Nyt on mahdollisuus kuulla asiantuntijan luennolla, miten nämä harjut ovat syntyneet.

FT Joni Mäkinen pitää Teams-yhteyden kautta luennon ke 30.3.2022 klo 18 alkaen

Linkki tästä 

Säkylänharju-Virttaankangas – alueen syntyhistoriaa

Fennoskandian mannerjäätikön reunalta Ancylusjärven rantahiekoille

Harjun syntyvaiheet ja muodonmuutokset muinaisten rantavaiheiden aikana.

Miksi Virttaankankaalla on vain yksi suppakuoppa eli Kankaanjärvi, mutta useita ns. piilosuppia?

Alueen pohjaveden virtauskuvaan vaikuttavat tekijät

 

Tilaisuus on osallistujille ilmainen. Järjestäjinä Outdoor Leader-hankkeet / Leader Jokivarsikumppanit ja Leader Pyhäjärviseutu. Lisätietoja Taina Simolalta / taina.simola@jokivarsi.fi