Yli 1,2 miljoonaa euroa lisää Satakunnan Leader-ryhmille – hakuaikaa jäljellä noin vuosi

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen Leader-ryhmille lisää rahoituskehystä yhteensä 7,38 miljoonaa euroa. Kuntaraha mukaan laskettuna puhutaan noin 8,9 miljoonan euron lisärahoituksesta suomalaisen maaseudun kehittämiseen. Satakunnassa lisää rahaa yhdistysten ja yritysten hankkeille sai neljä Leader-ryhmää, yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa. Hankkeita suunnittelevien ei kannata aikailla, päätökset hankkeista tehdään vuoden 2020 aikana.

Perusteina lisärahoituksen saamiselle oli Leader-alueen paikallisen kehittämisstrategian hyvä edistyminen, työn laatu ja hankkeiden vaikuttavuus. Kaksi parhaiten valtakunnallisessa vertailussa menestynyttä ryhmää ovat Satakunnasta, Leader Karhuseutu ja Leader Ravakka. Lisää rahaa hankkeille saivat myös Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Pyhäjärviseutu.

Satakuntaan saadusta muhkeasta lisäpotista kiitos kuluu erityisesti alueiden yhdistyksille ja yrityksille, jotka ovat toteuttaneet onnistuneita hankkeita saamallaan Leader-rahoituksella. Ilman aktiivisia ja kehittäjämielisiä hanketoteuttajia, ei lisärahaa olisi ollut mahdollista saada.

Nyt saadusta lisärahoituksesta huolimatta haettavissa oleva Leader-rahoitus ehtyy. Vuosi 2020 on viimeinen vuosi, kun rahoitusta voidaan myöntää nykyisillä kriteereillä. Kaikki rahoituspäätökset hankkeille on tehtävä vuoden 2020 aikana. Toteutusaikaa on mahdollista myöntää vuoden 2021 loppuun. Yhdistysten ja yritysten kannattaakin olla hankeideoiden kanssa pian yhteydessä omaan Leader-ryhmään.

On mahdollista, että alueelle saadaan vielä lisää rahaa parhaillaan käynnissä olevassa toisessa lisäkehystarkastelussa. Jaossa on 12 miljoonaa euroa suomalaiseen Leader-toimintaan. Lisäkehyshaku ratkeaa alkuvuodesta 2020.

Parhaillaan Leader-ryhmissä valmistellaan strategioita EU- ohjelmakaudelle 2021-2027. Työhön osallistetaan laajasti sidosryhmiä ja alueiden asukkaita. Strategia yhdessä maaseutuohjelmaa koskevan lain ja asetusten kanssa määrittää, mitä asioita voidaan tukea Leaderistä. Leader-ryhmät kannustavat alueen asukkaita osallistumaan aktiivisesti myös strategiatyöhön.

Lisää rahaa yhteisöjen ja yritysten hankkeisiin haki 1. lisäkehyshaussa yhteensä 46 ryhmää 54:stä. Lisäkehystä sai pisteytyksen perusteella 32 ryhmää. Lisäkehystä maa- ja metsätalousministeriö myönsi reserviin jääneistä Leader-toimintaan ohjelmakaudelle varatuista varoista. Yhteensä Leader-rahoitukseen on EU-ohjelmakaudella 2014-2020 varattu 300 miljoonaa euroa EU:n, valtion ja kuntien varoja.